Pogodnosti za preduzeća/institucije koje primaju studente na praksu

Print

Informativni vodič za preduzeće/instituciju

Pogodnosti za preduzeća/institucije koje primaju studente na praksu su:


Pored toga, u slučaju međunarodne prakse: