_____ctckg
joinb

CTC organizuje Radionicu pod nazivom "Inovacije u inženjerskom projektovanju"

E-mail Print PDF

 

Kooperativni Trening Centar Univerziteta u Kragujevcu organizuje, 29. i 30. novembra 2010. godine, Radionicu pod nazivom "Inovacije u inženjerskom projektovanju", u okviru realizacije TEMPUS projekta WBC-Vmnet.

Cilj radionice je inoviranje znanja u oblasti inženjerskog projektovanja, koje obuhvata primenu savremenih tehnologija virtuelnog inženjeringa (CAD/CAM/CAE, RE/RP/RT, FE/FV simulacije, VR) u životnom ciklusu razvoja proizvoda. Svi aspekti su obuhvaćeni, počev od industrijskog dizajna, preko modeliranja, reverznog inženjeringa, brze izrade prototipova, projektovanja, analize i optimizacije tehnoloških procesa, kontrole kvaliteta i industrijske metrologije. Kako razvoj proizvoda zahteva interdisciplinarni pristup, teme pokrivaju oblast mašinstva, dizajna, elektronike, merenja i kontrole.

U sklopu radionice biće organizovane praktične demonstracije koje daju dodatnu vrednost događaju. Učesnici će imati prilike da vide metode i najsavremeniju opremu za reverzni inženjering, brzu izradu prototipova, merenje i kontrolu na multisenzorskoj CMM, simulacije u VM softverima, aplikacije virtuelne stvarnosti i još mnogo toga.

Agenda
Prijavni formular

 

PrijavaMFKG Logo plavi1 ___cevip logo1

WBC-VMnet1