_____ctckg
joinb

Održana je prezentacija i izbor polaznika za obuke CTC centra u Nacionalnoj Službi za zapošljavanje u Kragujevcu

E-mail Print PDF

 

Kooperativni trening centar (CTC) Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Nacionalnom sluzbom za zapošljavanje organizuje seriju obuka za diplomirane mašinske inženjere, koje za cilj imaju sticanje praktičnih znanja u oblasti inženjerskog projektovanja.

Početak obuka je planiran za 10. novembar i održaće se na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu u Kooperativnom trening centru, a 4 obuke sa ukupno 140 časova, će trajati do juna 2011. godine.

Na satasnku sa nezaposlenim licima, koji je održan u ponedeljak 25. oktobra 2010, u prostojima Nacionalne službe za zapošljavanje, prezentirane su teme obuka od strane predavača, i izvršen je izbor 10 polaznika sa tržišta rada, nakon obavljenih intervjua.

Treba napomenuti da je razvoju obuka prethodila sveobuhvatna analiza potreba tržišta rada i preduzeća u regionu, koja je sprovedena na uzorku od 800 ispitanika (preduzetnici, zaposleni, nezaposleni). Na taj način su obuke prilagođene njihovim potrebama, i očekuje se da polaznici obuka dobiju tražena praktična znanja za uključenje u radne procese, ona koja su identifikovana kao nedostajuća.

Spisak učesnika

Gralerija

 

PrijavaMFKG Logo plavi1 ___cevip logo1

WBC-VMnet1