_____ctckg
joinb

Pogodnosti za univerzitete koji šalju studente na praksu

E-mail Print PDF

Infromativni vodič za mentore

Pogodnosti za univerzitete koji šalju studente i diplomce na praksu su:

 • Mogućnost saradnje na novim projektima
 • Transfer tehnologije i potencijalni interes za nove istraživačke aktivnosti i saradnju
 • Značajno povećanje šanse diplomaca na tržištu rada (veće mogućnosti za zapošljavanje)
 • Povećava se motivacija diplomiranih studenata za samozapošljavanje
 • Razmena iskustava
 • Pozitivan uticaj na razvoj nastavne planove i kvalitet obrazovanja
 • Učešće u aktivnostima umrežavanja - uspostavljanje novih partnerstava i naučne saradnje
 • Povezivanje regiona i zemalja.

Pored toga, u slučaju međunarodne prakse:

 • Proširenjem međunarodne saradnje povećava se atraktivnost univerziteta
 • Razvija se nova međunarodna saradnja
 • Dodatna finansijska sredstva za mobilnost studenata u slučaju međunarodnih projekata razmene
 • Sticanje novih referenci i priznatih akademskih sertifikata relevantnih za tržište rada (dodatak diplomi, Europass Mobility, sertifikati/reference)
 • Doprinos Evropskim politikama obrazovanja i stručnih obuka
 • Mogućnosti transfera tehnologija, nova partnerstva između univerziteta i preduzeća sa "evropskom dimenzijom" - što otvara dodatne mogućnosti za relizaciju prakse u inostranstvu.