_____ctckg
joinb

Pogodnosti za preduzeća/institucije koje primaju studente na praksu

E-mail Print PDF

Informativni vodič za preduzeće/instituciju

Pogodnosti za preduzeća/institucije koje primaju studente na praksu su:

 • Studenti donose nove ideje i drugačija tumačenja tekućih problema preduzeća/institucije; u toku sa savremenim trendovima i novim tehnologijama o kojima uče u toku studija
 • Uspostavljanje čvršćih veza sa univerzitetima/fakultetima/istraživačkim centrima i jačanje razvojnih kapaciteta
 • Duže prakse mogu da dobro posluže za procenu i odabir novih zaposlenih
 • Praksa je prilika da se utiče na unapređenje obrazovanja studenata i njihovu bolju pripremu za uključivanje u radne procese pri zapošljavanju
 • Uključivanje studenata u tekuće projekte i pojačanje projektnog tima svežim kadrom
 • Dobar povraćaj investicije (za 1€ uložen u studentsku praksu prosečni povraćaj je 6€)
 • Zaposleni uključeni u realizaciju prakse jačaju veštine monitoringa
 • Troškovi obuka zaposlenih se smanjuju pri zapošljavanju diplomaca koji su prošli praksu u tom preduzeću/instituciji
 • Podizanje renomea i publiciteta preduzeća/institucije kroz podršku i sponzorstvo prakse.


Pored toga, u slučaju međunarodne prakse:

 • Nova iskustva u radu na međunarodnom projektu
 • Sticanje znanja stranog jezika
 • Jedinstvena mogućnost za predstvaljanje zemlje odakle dolazi student, za preduzeće/instituciju u inostranstvu u kojem se realizuje praksa
 • Studenti na praksi su budući zaposleni u svojim matičnim zemljama i na taj način se doprinosi preduzetničkom uspehu u regionu
 • Studentska praksa može da bude deo strategije razvoja kadrova i da doprinese internacionalizaciji poslovanja.