_____ctckg
joinb

Kooperativni Trening Centar Kragujevac

E-mail Print PDF

Picture2Kooperativni trening centar Kragujevac (CTC) je jedan iz mreže CTC centara osnovanih u regionu zapadnog Balkana, u oviru Tempus projekta WBC-VMnet kao organizaciona  jedinica  Univerziteta u Kragujevcu. Sagledavajući značaj i potrebu saradnje Univerziteta sa preduzećima, osnovni strateški cilj centra je da koordinira i poboljša saradnju, da omogući transfer znanja i tehnologija, da studentima i diplomiranim pruži mogućnost sticanja praktičnog znanja.

 

PrijavaMFKG Logo plavi1 ___cevip logo1

WBC-VMnet1