_____ctckg
joinb

Pogodnosti za univerzitete/istraživačke institucije

E-mail Print PDF

Zahvaljujući učešću u Programu industrijskih stipendija, institucije u kojima se relaizuje ISP program mogu da:

  • Imaju stipendiste koji će raditi na transferu znanja i tehnologija univerziteta ka svojim preduzećima i uspostaviti odlične komunikacione kanale između njih,
  • Obezbede najmoderniju mrežu iskusnih stažista za inovaciju interne revizije proizvoda, alata i usluga,
  • Smanje ulaganja u ukupne troškove rada osoblja pošto će troškovi (plate i dobiti) za stipendiste koji budu primljeni u program biti pokriveni od strane sponzorske organizacije za vreme trajanje stipendije,
  • Uskladjivanje strateških pravaca istraživanja ka realnim potrebama industrije,
  • Primena i verifikacija fundamentalnih istraživačkih rezultata kroz zajedničke razvojne i inovacione projekte sa sponsor preduzećem u okviru IFP,
  • Razvoj konzorcijuma za nove projekte (nacionalne i međunarodne).
ifp3