_____ctckg
joinb

Pogodnosti za sponzorska preduzeća

E-mail Print PDF

Pogodnosti za sponzorska preduzeća su:

  • Dostupna akademska ekspertizu i istraživački rezultati,
  • Transfer tehnologija sa univerziteta na industriju,
  • Podstiče primenu naučnog pristupa u industrijskom okruženju,
  • Promoviše razvoj novih veština korisnih za industriju,
  • Podstiče razvoj profesije za osoblje visokog potencijala, integrišući ciljeve karijere sa mogućnostima stipendije,
  • Stvara važan komunikacioni kanal sa univerzitetom, pomažući da se znanje prenese čak i u tehnološkim oblastima izvan određenih aktivnosti istraživanja.
ifp2