_____ctckg
joinb

Pogodnosti za industrijske stipendiste

E-mail Print PDF

Pogodnosti koje stipendisti mogu da identifikuju u okviru ISP programa su:

  • Odlična referenca i značajni kontakte sa istraživačima univerziteta,
  • Poboljšaće svoje kreativno razmišljanje, rešavaje problema, upravljanje projektom i veštine koje se grade u timskom radu,
  • Radiće u sredini u kojoj se sarađuje i sa akademicima i ljudima iz ind ustrije, formir ajući dugoročne kontakte i mreže za buduću saradnju,
  • Pristup akademskim servisima (on line baze podataka, softveri, laboratorisjka oprema, akademska mreža), tekući kursevi i seminari,
  • Mogućnost publikovanja radova i prijave patenata sa istraživačkim timom na univerzitetu.
ifp1